Thánh lễ tưởng niệm và cầu hồn được cử hành vào lúc 7 giờ tối ngày 30 -4-2024 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên mạng của Kevin Hiển Phạm & Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington

Vào đúng ngày 30 -4-2024, có 2 buổi lễ tôn giáo:

– Thánh lễ tưởng niệm và cầu hồn được cử hành vào lúc 7 giờ tối tại Nhà Thờ Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam 915 S Wakefield St, Arlington, VA 22204, ĐT: 703-553- 0370Thứ Ba, ngày 30 tháng 4: Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng.
Ngày cầu nguyện cho vong linh các anh hùng vị quốc
vong thân và cho tất cả đồng bào đã bỏ mình trên Biển
Đông vì lý tưởng tự do.
https://www.facebook.com/cttdva

You May Also Like

More From Author