Hạn chót để bỏ phiếu sớm vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 2 tháng 3 cho Cuộc bầu cử Sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ 2024 ngày 5 tháng 3 trong thành phố Alexandria ở Virginia Tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố AlexandriaHạn chót để bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử Sơ bộ Tổng thống kngày 5 tháng 3 là ngày 2 tháng 3

Việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Dân chủ hoặc Đảng Cộng hòa sẽ kết thúc vào Thứ Bảy ngày 2 tháng 3 vào lúc 5 giờ chiều.

BỎ PHIẾU SỚM
Tất cả cử tri đã đăng ký ở Virginia đều đủ điều kiện bỏ phiếu sớm hoặc qua thư. Bỏ phiếu sớm trực tiếp cho cuộc bầu cử này tiếp tục cho đến 5 giờ chiều. vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3. Cử tri được khuyến khích xem trước lá phiếu mẫu. Để biết các lá phiếu mẫu và danh sách đầy đủ giờ bỏ phiếu, hãy truy cập alexandriava.gov/Elections.
⏳ Early voting for the Democratic or Republican presidential primary ends this Saturday, March 2, at 5 p.m.

Find your polling place and make your #vote count: http://alexandriava.gov/Electionshttps://www.alexandriava.gov/Elections

You May Also Like

More From Author