Lunar New Year Event at Ben Thanh Plaza – 2024 – Tết Giáp Thìn tổ chức tại Bến Thành Plaza ở thành phố Arlington trong tiểu bang Texas


A

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Arlington trong tiểu bang Texas

Mừng Tết Nguyên Đán 2024 tại bến Thành Plaza ở thành phố Arlington trong tiểu bang Texas

Mừng Tết Nguyên Đán
THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều EST
Ở ĐÂU: Feb 2,3,4 2024
Tết Giáp Thìn tổ chức tại bến Thành Plaza (Arlington TX)

WHAT: Lunar New Year Celebration
WHEN: Saturday, January 21, 2023 from 11 AM to 1 PM EST
WHERE: East Library and Recreation Center, 1817 New York Ave, Arlington, TX 76010

BEN THANH PLAZA (ARLINGTON, TX)
LUNAR NEW YEAR EVENT
FRIDAY 02/02/24-SUNDAY 02/04/24
LION DANCE, LUCKY MONEY, LIVE MUSIC,SPECIAL BLACK FRIDAY SALE EVERY DAY

BEN THANH CENTRAL MARKET- WEEKEND SALE JANUARY 19-21, 2024You May Also Like

More From Author