Các Trạm cứu hỏa thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia

Sở cứu hỏa thành phố Alexandria tổ chức Lễ kỷ niệm mở cửa cho Tuần phòng cháy

Ngày 5 tháng 10 năm 2023

Tất cả các Trạm cứu hỏa Alexandria sẽ mở cửa cho công chúng vào Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều để ghi nhận Tuần phòng cháy quốc gia (8-14 tháng 10) . Trong sự kiện miễn phí này, mỗi trạm sẽ mở cửa cho cộng đồng, cung cấp các hoạt động thân thiện với gia đình, các chuyến tham quan trạm và thiết bị cứu hỏa cũng như thông tin và tài liệu phòng cháy. Nhân viên tại mỗi trạm sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi về cơ sở vật chất, thiết bị và Sở Cứu hỏa.

Chủ đề của Tuần phòng chống cháy nổ năm nay là “An toàn nấu ăn bắt đầu từ quý vị. Hãy chú ý đến việc phòng chống cháy nổ.” Cháy do nấu ăn là nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy nhà và thương tích do cháy nhà theo Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia (NFPA), . Nấu ăn không có người giám sát là nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy và tử vong khi nấu ăn. Sở Cứu hỏa thành phố Alexandria khuyến khích cộng đồng thay pin của thiết bị báo khói sáu tháng một lần. Người dân cũng được khuyến khích thực hiện các bước cần thiết để giúp ngăn ngừa cháy và bỏng khi nấu nướng.

“Sở Cứu hỏa Alexandria rất vui mừng được mở các trạm của chúng tôi cho cộng đồng để cung cấp các chuyến tham quan, hoạt động vui chơi và thông tin về an toàn hỏa hoạn”, Corey Smedley (Giám đốc Sở Cứu hỏa/EMS) nói. “Thành phố Alexandria không có trường hợp tử vong nào do hỏa hoạn trong bốn năm qua. Để phù hợp với Tuần phòng chống cháy nổ thì chúng tôi khuyến khích cộng đồng của mình luôn siêng năng và cảnh giác khi nấu các bữa ăn của mình. Đừng bao giờ để thức ăn trên bếp mà không có người giám sát và hãy trò chuyện với gia đình về an toàn cháy nổ trong nhà của quý vị.”

Để biết các địa điểm trạm cứu hỏa, hãy truy cập www.alexandriava.gov/Fire. Thành phố Alexandria cam kết tuân thủ Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật đã được sửa đổi. Để yêu cầu điều chỉnh hợp lý, hãy liên hệ với Lính cứu hỏa Ashley Whisonant, Điều phối viên Tiếp cận Cộng đồng, theo số (703) 746-5217 hoặc ashley.whisonant@alexandriava.gov.

Chỉ dành cho các câu hỏi của giới truyền thông, hãy liên hệ với Raytevia Evans, Cán bộ Thông tin Công cộng Cấp cao, theo số (703) 746-5190 hoặc raytevia.evans@alexandriava.gov.

###Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 22 tháng 9 cho cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11
Để phát hành ngay: ngày 20 tháng 9 năm 2023

Cuộc bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu Vào ngày 22 tháng 9 cho Cuộc Tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 tại Thành phố Alexandria. Cuộc bỏ phiếu bao gồm một cuộc tranh cử vào Hạ viện Virginia và Thượng viện Virginia.

Tất cả cử tri đã ghi danh ở Virginia đều đủ điều kiện bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp. Hãy xem xét cẩn thận thông tin bên dưới để xác định thời hạn, thời gian và địa điểm áp dụng.

ĐI BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP
Hạn chót để bỏ phiếu sớm là Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, lúc 5 giờ chiều. Giờ bỏ phiếu sớm trực tiếp như sau.

Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri (132 N. Royal St., Suite 100)

● Mở bỏ phiếu sớm vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

● Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng–5 giờ chiều.

● Đóng cửa Thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023

Số giờ bổ sung và kéo dài:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, 8 giờ sáng–5 giờ chiều.
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 11 giờ sáng–3 giờ chiều.
Thứ Hai, ngày 30 tháng 10, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Ba, ngày 31 tháng 10, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Tư, ngày 1 tháng 11, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Năm, ngày 2 tháng 11, 8 giờ sáng–7 giờ tối
Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 8 giờ sáng–5 giờ chiều

Thư viện Trung tâm Charles E. Beatley, Jr. Central Library, 5005 Duke St.

Mở cửa bỏ phiếu sớm vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, 1 giờ chiều–5 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, 10 giờ sáng–5 giờ chiều.
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 11 giờ sáng–3 giờ chiều.
Thứ Hai, ngày 30 tháng 10, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Ba, ngày 31 tháng 10, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Tư, ngày 1 tháng 11, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Năm, ngày 2 tháng 11, 1 giờ chiều–7 giờ tối
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11, 1 giờ chiều–5 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng–5 giờ chiều.

Bỏ phiếu qua thư
Đơn yêu cầu bỏ phiếu qua thư phải được nhận tại Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri trước 5 giờ chiều, Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10. Truy cập đơn xin ghi danh theo một trong những cách sau:

Bằng cách truy cập vote.elections.virginia.gov để gửi đơn ghi danh trực tuyến.
Bằng cách tải xuống ứng dụng có sẵn trên trang web Bầu cử của Thành phố.
Bằng cách gọi đến Cơ quan Ghi Danh & Bầu cử Cử tri theo số 703.746.4050 để yêu cầu gửi đơn ghi danh cho quý vị .

Các lá phiếu đã hoàn thành phải được gửi lại cho Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri trước 7 giờ tối. vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 11, hoặc đóng dấu bưu điện trước ngày 7 tháng 11 và nhận được tại văn phòng trước trưa Thứ Hai ngày 13 tháng 11. Để bỏ phiếu trực tiếp, không cần phải nộp đơn. Không nên nộp đơn ghi danh trước khi đích thân bỏ phiếu.

Thùng bỏ phiếu
Thùng đựng phiếu bầu sẽ có sẵn tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 11, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Một hộp đựng lá phiếu ngoài trời an toàn, được giám sát bằng video, có sẵn ở phía trước Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri, 24 giờ một ngày cho đến 7 giờ tối ngày 7 tháng 11. Ngoài ra thùng bỏ phiếu sẽ có sẵn vào cùng ngày và giờ nêu trên để bỏ phiếu trực tiếp tại Thư viện Beatley.

Đăng ký bỏ phiếu
Hạn chót cho thời gian ghi danh thông thường cho Cuộc Tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 là ngày 16 tháng 10. Thời gian ghi danh cùng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 và kéo dài đến Ngày bầu cử, ngày 7 tháng 11 năm 2023. Hãy truy cập vote.elections.virginia.gov để ghi danh, kiểm tra trạng thái ghi danh hoặc cập nhật ghi danh hiện có.

Hãy truy cập alexandriava.gov/Elections để biết thông tin bầu cử đầy đủ bao gồm các yêu cầu ghi danh cử tri, phiếu bầu mẫu, bản đồ khu bầu cử và các yêu cầu về ID.

Để biết thêm thông tin xin hãy liên hệ với Văn phòng Ghi Danh & Bầu cử Cử tri tại vote@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050.

Để có chỗ ở hợp lý cho người khuyết tật, hãy liên hệ với angela.turner@alexandriava.gov hoặc 703.746.4050, Virginia Relay 711.Alexandria Fire Department to Host Open House Celebration for Fire Prevention Week
For Immediate Release: October 5, 2023

In recognition of National Fire Prevention Week (October 8-14), all Alexandria Fire Stations will be open to the public on Saturday, October 14 from 10 a.m. to 2 p.m. During this free event, each station will open its doors to the community, providing family-friendly activities, station and fire apparatus tours and fire prevention information and materials. Personnel at each station will be available to answer questions about their facilities, equipment, and the Fire Department.

This year’s Fire Prevention Week theme is “Cooking Safety Starts with You. Pay Attention to Fire Prevention.” According to the National Fire Protection Association (NFPA), cooking fires are the leading cause of home fires and home fire injuries. Unattended cooking is the leading cause of cooking fires and deaths. The Alexandria Fire Department encourages the community to change the batteries in their smoke alarms every six months. Residents are also encouraged to take the necessary steps to help prevent cooking fires and burns.

“The Alexandria Fire Department is excited to open our stations to the community to provide tours, fun activities, and information about fire safety,” said Fire/EMS Chief Corey Smedley. “For the past four years, the City of Alexandria has not had any fire fatalities. In alignment with Fire Prevention Week, we’re encouraging our community to remain diligent and alert when cooking your meals. Never leave food on the stove unattended and have conversations with your family about fire safety in your homes.”

For fire station locations, visit www.alexandriava.gov/Fire. The City of Alexandria is committed to compliance with the Americans with Disabilities Act, as amended. To request a reasonable accommodation, contact Firefighter Ashley Whisonant, Community Outreach Coordinator, at (703) 746-5217 or ashley.whisonant@alexandriava.gov.

For media inquiries only, contact Raytevia Evans, Senior Public Information Officer, at (703) 746-5190 or raytevia.evans@alexandriava.gov.

###

This news release is available at alexandriava.gov/go/5035.https://www.alexandriava.gov/news-afd/2023-10-05/alexandria-fire-department-to-host-open-house-celebration-for-fire-prevention

You May Also Like

More From Author