Mừng Tết Nguyên Đán 2023 tại East Library and Recreation Center ở thành phố Arlington trong tiểu bang Texas


A

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Arlington trong tiểu bang Texas

Mừng Tết Nguyên Đán 2023 tại East Library and Recreation Center ở thành phố Arlington trong tiểu bang Texas

Mừng Tết Nguyên Đán
THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều EST
Ở ĐÂU: East Library and Recreation Center, 1817 New York Ave, Arlington, TX 76010

Tham gia Thư viện Công cộng Arlington khi chúng ta đón Tết Nguyên đán! Tết Nguyên Đán—còn được gọi là Lễ hội mùa xuân—được quan sát bởi nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm nay, Thư viện Công cộng Arlington sẽ kỷ niệm ngày lễ bằng một lễ hội, sau đó là một loạt chương trình trong những tuần tiếp theo. Các chương trình này nhằm mục đích làm nổi bật và tôn vinh các truyền thống xung quanh ngày lễ.

Để tìm hiểu thêm về Tết Nguyên đán, hãy đọc bài viết về Chủ đề trong Thư viện của chúng tôi.

Tết nguyên đán
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1, Thư viện và Trung tâm East Library and Recreation Center, 11 giờ sáng – 1 giờ chiều
Đón Tết Nguyên đán cùng Thư viện! Chúng tôi sẽ có nghệ thuật và thủ công, trò chơi và các buổi biểu diễn đặc biệt.WHAT: Lunar New Year Celebration
WHEN: Saturday, January 21, 2023 from 11 AM to 1 PM EST
WHERE: East Library and Recreation Center, 1817 New York Ave, Arlington, TX 76010

Join the Arlington Public Library as we celebrate Lunar New Year! Lunar New Year—also known as Spring Festival—is observed by many countries around the world.

This year, the Arlington Public Library will commemorate the holiday with a festival followed by a series of programs in the following weeks. These programs aim to highlight and celebrate the traditions surrounding the holiday.

To learn more about Lunar New Year, read our Library on Topic article.

Lunar New Year Celebration
Saturday, January 21, East Library and Recreation Center, 11 a.m. – 1 p.m.
Celebrate Lunar New Year with the Library! We will have arts and crafts, games, and special performances.

https://www.arlingtonlibrary.org/news/celebrate-lunar-new-year-arlington-public-library

You May Also Like

More From Author