Mừng Tết Nguyên Đán 2023 tại Fashion Centre at Pentagon City ở quận Arlington trong tiểu bang Virginia

Source: Fashion Centre at Pentagon CityCelebrate 2023 Lunar New Year: Year of the Cat or Rabbit at Fashion Centre at Pentagon City

WHAT: Celebrate the Year of the Rabbit!
WHEN: Saturday, February 4, 2023 from 1 PM to 5 PM
WHERE: 1100 S Hayes St, Arlington, VA 22202

Visit the Far East without leaving your time zone! Fashion Centre at Pentagon City in partnership with the Asian American Chamber of Commerce will celebrate the turn of the Lunar New Year calendar with a special Asian New Year event! On Saturday, February 4 from 1-5PM, shoppers are invited to join in the celebration and enjoy live entertainment including traditional music, lion and dragon dances and much more! Shoppers can also visit select mall retailers tabling around the event.Đón Tết Nguyên Đán 2023 Quý Mão tại Trung tâm thời trang tại Pentagon City

Chào mừng năm con thỏ hay con mèo
hứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023 từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều
1100 S Hayes St, Arlington, VA 22202

Ghé thăm Viễn Đông mà không cần rời khỏi múi giờ của quý vị! Fashion Centre at Pentagon City hợp tác với Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Á sẽ chào mừng bước sang Tết Nguyên Đán 2023 với một sinh hoạt năm mới đặc biệt của Châu Á! Vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều, người mua sắm được mời tham gia lễ kỷ niệm và thưởng thức chương trình giải trí trực tiếp bao gồm âm nhạc truyền thống, múa lân sư rồng và nhiều hơn nữa! Người mua sắm cũng có thể ghé thăm các bàn bán lẻ do Fashion Centre at Pentagon City chọn chung quanh sự kiện.https://www.simon.com/mall/fashion-centre-at-pentagon-city/stream/celebrate-the-year-of-the-rabbit-6213292

You May Also Like

More From Author