Chương Trình Thánh Lễ Đêm Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Tân Sửu 2021 của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington trong tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington
Bán hàng Tết Trước và sau các Thánh lễ và 31 Tháng 1 là Ngày Chót Nhận Đặt Hàng Bánh Chưng cho Tết Tân Sửu 2021 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
THÁNH LỄ TẤT NIÊN – TẠ ƠN – KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH CANH TÝ (THỨ NĂM, NGÀY 11 THÁNG 2, 2021)
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Giao Thừa sẽ được cử hành lúc 7 giờ tối.

MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM TÂN SỬU – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG
2, 2021)
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Mồng Một Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối.

MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM TÂN SỬU – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (THỨ BẢY, NGÀY 13 THÁNG 2, 2021)
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Mồng Hai Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 8 giờ sáng.
• Thánh lễ 6 giờ chiều: Cử hành phụng vụ Thánh lễ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM B với ý chỉ: Mồng Hai Tết Nguyên Đán – Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.

MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM TÂN SỬU –
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (CHÚA NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 2, 2021)
Cử hành phụng vụ Thánh lễ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM B với ý chỉ: Mồng Ba Tết Nguyên Đán – Xin Chúa Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Mồng Ba Tết Nguyên Đán được cử hành theo các giờ lễ Chúa Nhật: 8 giờ sáng, 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối.
http://www.cttdva.org/

You May Also Like

More From Author