Sở Y tế Alexandria tổ chức các Phòng khám Chích ngừa Cúm Lái xe Drive-Through và Đi bộ Miễn phí vào ngày 26 tháng 9 và ngày 3 tháng 10 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia

Sở Y tế Alexandria tổ chức các Phòng khám Chích ngừa Cúm Lái xe Drive-Through và Đi bộ Miễn phí vào ngày 26 tháng 9 và ngày 3 tháng 10

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

Sở Y tế Alexandria tổ chức các Phòng khám Chích ngừa Cúm Lái xe và Đi bộ Miễn phí vào ngày 26 tháng 9 và ngày 3 tháng 10
Phát hành ngay lập tức: ngày 1 tháng 9 năm 2020

Sở Y tế Alexandria (AHD) sẽ tổ chức hai phòng khám tiêm phòng cúm miễn phí vào mùa thu này với sự hỗ trợ từ Thành phố Alexandria. Một phòng khám chỉ dành cho lái xe sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại T.C. Trường trung học Williams (3330 King St.). Phòng khám này sẽ mở cửa cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, với tối đa bốn người trên một xe. Một phòng khám chỉ dành cho người đi bộ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 10, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại Trường Trung học Cơ sở Francis C. Hammond (4646 Seminary Road). Có chỗ đậu xe. Địa điểm đi bộ vào ngày 3 tháng 10 sẽ mở cửa cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. Chích ngừa cúm được cung cấp miễn phí và không yêu cầu bằng chứng cư trú hoặc bảo hiểm.

AHD khuyến khích mọi người nên chủng ngừa cúm, đặc biệt là vì bệnh cúm có nhiều triệu chứng với COVID-19. Ít trường hợp mắc bệnh liên quan đến cúm hơn giúp giảm thời gian nghỉ học và đi làm, có thể ngăn ngừa được các trường hợp nhập viện và gây căng thẳng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Alexandria vốn đang bận rộn điều trị cho bệnh nhân COVID-19. AHD khuyến nghị chủng ngừa cúm hàng năm cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Thuốc chủng ngừa cúm hiện cũng có bán tại nhiều hiệu thuốc địa phương và những người có bảo hiểm y tế có khả năng đủ điều kiện để được tiêm phòng cúm miễn phí.

Các phòng khám tiêm phòng cúm cũng giúp bảo vệ cộng đồng bằng cách cho phép nhân viên AHD và các tình nguyện viên của Quân đoàn Dự bị Y tế tiêm chủng cho nhiều người trong môi trường thực địa, điều này sẽ cần thiết khi có vắc xin COVID-19.

Những người tham gia phải luôn đeo khẩu trang che mũi và miệng và giữ khoảng cách vật lý 6 feet với những người khác, trừ trường hợp cần thiết cho hoạt động của phòng khám tiêm phòng cúm. Vui lòng không tham dự nếu bạn đang cảm thấy ốm, ngay cả với các triệu chứng nhẹ. Mọi người được khuyến khích mang theo bút để hoàn thành các biểu mẫu và giảm thiểu các tài liệu được chia sẻ.

Để biết thêm thông tin về bệnh cúm và vắc xin cúm, hãy truy cập trang Câu hỏi Thường gặp của CDC. Truy cập alexandriava.gov/Health để tìm hiểu thêm về các phòng khám tiêm phòng cúm miễn phí.

Đối với các câu hỏi chỉ từ các phương tiện truyền thông báo chí, hãy liên hệ với Natalie Talis, Giám đốc Y tế Dân số, tại natalie.talis@vdh.virginia.gov hoặc 703.746.4914.

Để có chỗ ở hợp lý cho người khuyết tật, hãy liên hệ với jasmin.johnson@vdh.virginia.gov hoặc gọi số 703.746.4952, Virginia Relay 711.

# # #

Bản tin này có sẵn tại alexandriava.gov/117523.

Alexandria Health Department to Host Free Drive-Through and Walk-Up Flu Shot Clinics on September 26 and October 3

Sep 1, 2020

Alexandria Health Department to Host Free Drive-Through and Walk-Up Flu Shot Clinics on September 26 and October 3
For Immediate Release: September 1, 2020

The Alexandria Health Department (AHD) will host two free flu shot clinics this fall with support from the City of Alexandria. A drive-through only clinic will be held on September 26, from 9 a.m. to 3 p.m., at T.C. Williams High School (3330 King St.). This clinic will be open to adults and adolescents age 12 and over, with a maximum of four people per vehicle. A walk-up only clinic will be held on October 3, from 9 a.m. to 3 p.m., at Francis C. Hammond Middle School (4646 Seminary Road). Parking will be available. The walk-up location on October 3 will be open to adults and children ages 6 months and older. Flu shots are available at no cost, and proof of residency or insurance are not required.

AHD encourages everyone to get a flu vaccine, particularly because the flu shares many symptoms with COVID-19. Fewer cases of flu-related illness reduces time lost from school and work, preventable hospitalizations, and strain on Alexandria’s health care providers already busy treating COVID-19 patients. AHD recommends an annual flu vaccine for everyone ages 6 months and older. Flu vaccines are also currently available at many local pharmacies and those with health insurance are likely to qualify for a free flu shot.

The flu shot clinics also help protect the community by enabling AHD staff and Medical Reserve Corps volunteers to vaccinate many people in a field setting, which will be necessary when a COVID-19 vaccine becomes available.

Participants must wear a mask over their nose and mouth at all times and maintain 6 feet of physical distance from others, except when necessary for flu shot clinic operations. Please do not attend if you are feeling sick, even with mild symptoms. Everyone is encouraged to bring a pen to complete forms and minimize shared materials.

For more information about the flu and flu vaccine, visit the CDC Frequently Asked Questions page. Visit alexandriava.gov/Health to learn more about free flu shot clinics.

For inquiries from the news media only, contact Natalie Talis, Population Health Manager, at natalie.talis@vdh.virginia.gov or 703.746.4914.

For reasonable disability accommodation, contact jasmin.johnson@vdh.virginia.gov or call 703.746.4952, Virginia Relay 711.

# # #

This news release is available at alexandriava.gov/117523.https://www.alexandriava.gov/health/info/default.aspx?id=117523


Posted

in

,

by

Tags: