Nhiều công ty, nhà hàng và tiệm Việt Nam trong danh sách 394 doanh nghiệp nhỏ nhận được tiền GRANT khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ của Quận Arlington


SOURCE: Arlington County Government

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang VirginiaArlington công bố người nhận khẩn cấp doanh nghiệp nhỏ
GRANT cung cấp hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho 394 doanh nghiệp nhỏ ở Arlington bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Ngày 17 tháng 6 năm 2020

Quận Arlington hôm nay đã công bố 394 doanh nghiệp đang nhận GRANT khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ (Cung cấp tài sản khả năng phục hồi gần hạn). Chương trình GRANT cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ của Arlington bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các quỹ GRANT được thiết kế để thu hẹp khoảng cách để cung cấp cứu trợ ngắn hạn cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, một số người đã gặp phải sự chậm trễ hoặc hạn chế với các sáng kiến ​​cứu trợ liên bang.

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận được xem xét cho GRANT phải được đặt tại Hạt Arlington, có ít hơn 50 nhân viên và chứng minh tổn thất doanh thu từ 35% trở lên do đại dịch COVID-19.

GRANT đang được thực hiện thay mặt cho Quận Arlington, Cơ quan Phát triển Công nghiệp Arlington và các quận cải thiện kinh doanh Ballston, Crystal City và Rosslyn (BID). GRANT sẽ cung cấp tổng cộng 2,8 triệu đô la tài trợ. Số tiền này bao gồm khoản tăng 1,6 triệu đô la từ nguồn tài trợ của Đạo luật CARES mà Hội đồng quận Arlington đã phê duyệt vào ngày 16 tháng 6 – nhiều hơn gấp đôi số tiền tài trợ dành cho người nộp đơn. Dựa trên nguồn tài trợ có sẵn, 394 doanh nghiệp (53 phần trăm ứng viên đủ điều kiện) sẽ nhận được một khoản tài trợ. Số tiền thưởng rất đa dạng, lên tới 10.000 USD mỗi doanh nghiệp. Hơn 37 phần trăm là các doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng và thực phẩm và gần 26 phần trăm là các doanh nghiệp dịch vụ cá nhân, khoảng 10% là các doanh nghiệp y tế và y tế và 10 phần trăm là các doanh nghiệp bán lẻ.

“Với các doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi trong số những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, Hội đồng quản trị nghĩ rằng điều quan trọng là phải cung cấp thêm tiền cho GRANT,” Chủ tịch Hội đồng quản trị Libby Garvey cho biết. “Phần mềm tài trợ mới này sẽ giúp cung cấp kinh phí rất cần thiết cho hơn 50 phần trăm những người nộp đơn đủ điều kiện. Đối với những người không nhận được tài trợ, chúng tôi vẫn cung cấp hỗ trợ lập kế hoạch tài chính và kinh doanh. Chúng tôi hy vọng rằng các doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi sẽ tìm kiếm lời khuyên của chúng tôi nếu họ muốn và sẽ tiếp tục theo đuổi các con đường hỗ trợ khác. Chúng tôi muốn tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi có thể phục hồi và phát triển trở lại khi chúng tôi tiếp tục mở cửa theo giai đoạn.”

“Trong suốt đại dịch, chúng tôi đã nghe đi nghe lại rằng hỗ trợ tài chính là điều mà cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi cần nhất,” Giám đốc Phát triển Kinh tế Telly Tucker cho biết. “Sau đó, chúng tôi đã giữ liên lạc thường xuyên với tất cả các doanh nghiệp của mình để cung cấp nhiều nguồn lực khác nhau, từ các quỹ GRANT này đến các cuộc họp riêng lẻ đến các phiên về cách hoạt động xoay vòng hiệu quả để tiếp tục trong vài tháng qua. Hiện tại chúng tôi đang mong đợi và bắt đầu mở cửa trở lại, chúng tôi hy vọng những quỹ GRANT này sẽ giúp những doanh nghiệp này gặp khó khăn nhất – những doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động nếu không có hỗ trợ tài chính này.”

Các ứng dụng được đánh giá thông qua một quá trình cạnh tranh. Hơn 1.100 đơn đã được nhận để xem xét. Các ứng dụng được đánh giá dựa trên các tiêu chí xem xét tác động đến nhân viên, hoạt động kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp Arlington.

Quỹ GRANT phải được sử dụng cho lương nhân viên và lợi ích và vốn kinh doanh khác và chi phí hoạt động liên quan trực tiếp đến các tác động tức thời của COVID-19. Người nhận được yêu cầu nộp báo cáo cuối cùng cho Phát triển kinh tế Arlington và cung cấp tài liệu về việc sử dụng tài trợ.

Một danh sách những người nhận GRANT có sẵn trên trang web Phát triển Kinh tế Arlington.Arlington Announces Small Business Emergency GRANT Recipients
The GRANT provides immediate financial assistance to 394 Arlington small businesses impacted by the COVID-19 pandemic
June 17, 2020 | News Release

Arlington County today announced 394 businesses are receiving the Small Business Emergency GRANT (Giving Resiliency Assets Near Term). The GRANT program provides financial assistance to Arlington’s small businesses impacted by the COVID-19 pandemic. The GRANT funds were designed to bridge the gap to provide near-term relief for businesses and nonprofits, some of whom have experienced delays or limitations with federal relief initiatives.

Businesses and nonprofits considered for the GRANT had to be located in Arlington County, have fewer than 50 employees, and demonstrate revenue losses of 35 percent or more as a result of the COVID-19 pandemic.

The GRANT is being made on behalf of Arlington County, the Arlington Industrial Development Authority and the Ballston, Crystal City and Rosslyn Business Improvement Districts (BID). The GRANT will provide a total of $2.8 million in funding. This amount includes an increase of $1.6 million from CARES Act funding that the Arlington County Board approved June 16 – more than doubling the funding available for applicants. Based on the available funding, 394 businesses (53 percent of eligible applicants) will receive a financial grant. Award amounts varied, up to $10,000 per business. More than 37 percent are restaurant and food service businesses and nearly 26 percent are personal service businesses, approximately 10% are health and medical businesses and 10 percent are retail businesses.

“With our small businesses among those most affected by the pandemic, the Board thought it was important to provide more funding for GRANT,” Arlington County Board Chair Libby Garvey said. “This new funding will make it possible to provide much-needed funding to more than 50 percent of the eligible applicants. For those that do not receive funding, we still offer business and financial planning assistance. We hope that our small businesses will seek our advice if they would like, and will continue to pursue other avenues of support. We want all our businesses to be able to recover and thrive again as we continue our phased reopening.”

“Throughout the pandemic, we heard over and over again that financial assistance was what our business community needed most,” said Telly Tucker, Director of Arlington Economic Development. “And we’ve kept in constant contact with all our businesses to provide a variety of resources to help, from these GRANT funds to individual meetings to sessions on how to effectively pivot operations in order to continue through the last few months. As we now look forward and begin to reopen, we’re hopeful these GRANT funds will help those businesses hit the hardest – those that would be unable to continue operations without this financial aid.”

Applications were evaluated through a competitive process. More than 1,100 applications were received for consideration. Applications were evaluated based on criteria that considers the impact to employees, business operations and the Arlington business community.

GRANT funds must be used for employee salary and benefits and other business capital and operating expenses directly related to the immediate impacts of COVID-19. Recipients are required to submit a final report to Arlington Economic Development and provide documentation of grant use.

Grant Awardees
The following companies have been recommended for a grant through the Arlington Small Business Emergency GRANT program. Each grantee must sign a performance agreement and submit required paperwork before grant awards are finalized.

A Visual Affair
Abi Azteca Grill & Bar
ACQUA NAILS
Adara Skin Care LLC.
Advance Dental Care Center, LLC
Advanced Health Center
Aesthetics Salon
After Hours Tuxedo Rental
Agape Dental Studio, LLC
Agnes B Fuentes, DDS, PC
AHRA CAFE
Allure Nail Spa
Allure Salon
American Maintenance Company, Inc.
American Nail Salon
Arlington Advanced Dental Care
Arlington Arts Center
Arlington Center For Dentistry
Arlington Cinema N Drafthouse
Arlington Cosmetic and General Dentistry
Arlington Dental Solutions
Arlington Dental Team
Arlington Montessori House
Arlington Nails & Spa Corporation
Arlington Orthodontics
Artisan Construction
Ashu Auto Repair And Body Shop
Associates of the American Foreign Service Worldwide
Athena Pallas restaurant
Atia Kabob Place
Atlacatl Restaurant
Atlas Visa Services
Aura Day Spa
Avant Bard Theatre
AXIS Rehab
Azure Dream Day Spa
Ballston Cafe, Inc.
Ballston Service Station
Ballston Therapeutic Massage
BAR BAO
Beatriz International Hair Salon Ltd
Beauty Fair Hairstylists
Beauty Plus Salon, LLC
Best Foot Forward, Inc.
Betel Driving School
Beth Singer Design
Bethesda Bagels of Rosslyn, LLC
Bliss Nail Lounge
Bob & Edith’s Diner IV, LLC
Bob & Edith’s Diner, LLC
Booey of Ballston Corporation
Boolean Girl, Inc
Bourbon Coffee Arlington Courthouse, LLC
Bourbon Coffee Rosslyn, LLC
Bowen McCauley Dance Company
Bowl Play
Bracket Room
Bronx Pizza
Brookes Family Home Day Care, LLC
Brooklyn Bagel Bakery
Budget Travel Agency
Building BLOCH Dog Training, LLC
Burger District
burritos bros
Buzz Bakery
Bye Bye Stress Massage
Cafe 59
Café Sazón
Cafe Sequoia
Capital Image
Capital Vision
Capital Youth Empowerment Program
Capitol Travel Medicine
Casals De Spa And Salon
Casey’s Art
Caspi
Cassie’s Hair Salon & Spa, Inc.
Cava Mezze Clarendon
Chasin’ Tails
Cherry Blow Dry Bar of Arlington
Cherrydale Kitchen and Bath
Chesapeake Bagel Bakery
Children’s Weekday Program, Inc.
Child’s Play Toys and Books
China Express
Christine Reardon-Davis, D.M.D
Cinnabon
Cinthias Bakery II
Cities Housing, LLC
Citrus Street, LLC
Clarendon Barber & Hair Stylist LLC
Clarendon Dental Arts
Clarendon Personal Training
Clark Street Grill
Classic Cigars and British Goodies
CLASSIQUE IMAGE, LLC
Clean All
CoCo La Rue
Color Touch Hair Nails
Columbia Cleaning Services, Inc.
Columbia Pike Thrift Shop
Comfort Inn Ballston
Comfort Inn Pentagon
Company Flowers & Gifts Too!
Compass Coffee
Concor Express
Continental
Copa Kitchen & Bar
Coqui Boutique
Country Club Cleaners
Courthaus Social
Courthouse Therapeutic Massage
Cowboy Cafe
Crafthouse
Crystal Boutique
Crystal City Dental Care
Crystal City Restaurant
Crystal Cleaners
Crystal Gateway Deli, Inc.
Crystal Parking
Crystal Plaza News
Crystal Water Massage
Cucina Al Volo, LLC
Curious Kids
Current Boutique
Dama Pastry and Cafe
Daniel’s Boutique and L.A. Moves
Days Inn
Delhi Dhaba
Dentelligent, Inc.
Diana Nails
Didi Darif Salon
Diomedes C Rayme
District Doughnut
Divine Nail & Spa, LLC.
E60 Fitness
East West Coffee Wine
Econo Lodge Metro
Educational Theatre Company
El Centro DF
El Charrito Caminante, Inc.
El Rancho Migueleno
Eli’s Shear Artist, Inc.
Elizabeth Zanetti
Encore Stage and Studio, Inc.
Endo Sushi
Enjera Restaurant
Enrriquez, Inc.
Epic Smokehouse
Eric McElroy
Ethio Cafe
F & A Associates, Inc.
Facets Fine Jewelry
Fairlington Dental
Fashion Dream, Inc.
FIFTY FIFTY GRILL
Flowers With Love
For You Hair & Spa, Inc.
Formula Running Center
Fort America
Freddie’s Beach Bar and Restaurant
Fresh Chop Chop
Fresh Chop Chop, Inc.
Galaxy Hut
Gallery Cafe
Gallery Cafe Ballston
Garden Fantasy
Gateway Market Place & Cafe
Gateway Sundries, Inc.
Gentle Care Dentist, PC
Gentry & Coutin, DDS, PC
GEO OIL
Georgetown Rejuvenation Spa Electrolysis and Skincare
Golden Shoe Repair
Good Stuff Eatery Crystal City
Goody’s Pizza, Subs & More
Gorgeous Smile
Gossip On 23RD, Inc.
Grand Cru Wine Bar and Bistro
Green Eco Cleaners
Greg L. LaVecchia DMD, PC
GYU-KAKU
Hair Technology Council of America
Hairline Limited
Hamilton Media DC
Harold E. Bondy, MD, PC
Healwell
Hi Hat Cleaners
Highline RxR
Hollywood Nails & Spa
Hot Lola’s
Hotel Pentagon
Ice Cream Jubilee
ICELL and Repair Co.
ICENY
Il Radicchio
Illusions Hair Salon
In Styles Barber Shop
Interlink Capital Strategies
International Barber and Hair Salon
International League of Conservation Photographers, Inc.
Irelands Four Courts
Island Jewelry
Ivy Nail & Spa
Jane Franklin Dance
Jansen Woo, DDS, PC
Jefferson Cafe
Jimmy John’s
Jimmy John’s Ballston
Jouvence
Jumping Joeys
JVA Day Spa
Kabob Bazaar
Kiko’s Shoe Shine
Kinder Haus Toys
King Of Koshary
Kool Kuts
La Moo Creamery, LLC
La Sports Bar & Grill
Labettola Italiano
Lado International Institute
Lara Byer Dogwalking
Latin Beauty Salon 1, LLC
Laura Cooks
Le Touche Beauty Salon, Inc.
Lebanese Taverna
Lebanese Taverna
Lenox Cleaners
Lighthouse Dental Arlington, PC
Lily Bubble Tea and Smoothie
Lincoln Cleaners
Lindas Unisex Hair Salon
Lloyd Wolf Photographer
Los Tios Grill
Lyon Park Unisex Salon
MacPherson Opticians
Manoukian Brothers Oriental Rugs
Mary Jennings Art, LLC
Massage Forever
Master’s Service, LLC
Maya Bistro
McNamara’s Pub and Restaurant
Me Jana
Mele Bistro
Mike’s Cafe
Mind Your Body Oasis
Miracles
MJ Seats, LLC
MKS of VA Corporation
Modern Nails
Moore’s Barber Shop
My-Hanh Trieu, O.D., Inc.
Nahids Salon & Spa
Nails 2005
Nails2000, Inc.
Nam Viet Restaurant
National Rehabilitation & Rediscovery Foundation, Inc.
New Era Eyecare Optometrist
New Yorker Carry Out
Nice cream
Nile Travel & Tours
Nook
Northside Social
Oasis Nails Spa
Off The Wall
Open Kitchen
Orange Line Sports
Osteria Da Nino
Pacers Events, LLC
Pamela Wright Interiors
Panda Tea House, LLC
Paris Nails
Passport and Visa Online, LLC
Pastries by Randolph
PBS
Pen & Prose
Persia Travel
Pham’s Car Care Center, Inc.
Philippine Oriental Market & Deli
Pho Deluxe Arlington, Inc
Phoenix Fitness LLC
Pizza Boli’s
Plaza Gourmet, Inc.
Plaza Newsstand II, Inc.
Pleasant News at DCA, LLC
Poke It Up
Poke It Up
Popeyes Chicken and Biscuit
Popeyes Chicken and Biscuit
Portofino Restaurant
Prio Bangla, Inc.
Protea Diamonds
Pureluxe Nails & Spa
Radova Lifestyle, LLC
Ragtime
Rainbow Cleaners
Randolph Custom Tailoring, Inc.
Real Jewelers
Red Lion Rosslyn
Reiki Remedy
Renew Laser and Skin VA
Rhodeside Grill
Rice Bar Crystal City, Inc.
Rice Crook, LLC
Rincome Thai Cuisine
River Place Valet
Rosslyn Dental Arts Center
Royal Nails
Ruffino’s Spaghetti House
Rus Uz
Rustico Restaurant
Saigon Saigon
Salon Joseph
Schakolad Chocolate Factory
Scout & Molly’s
SC-Passport and Visa Online
SER Restaurant
Shine Construction and Remodeling, Inc.
Ship’s Hatch
Silk Salon & Spa
Silvia Esthetics and Day Spa
SkinDC, PLLC
Slapfish Arlington
Sloppy Mama’s Barbeque
Small Angels Child Daycare
Source Physical Therapy & Wellness
Sport Fair
Starlight Nails
Sterling Picture Framing, Inc.
Stray Cat Cafe
Stretch Smart Infrared Therapy
Studio Body Logic, LLC
Subway #7248
Subway #786
Subway Century City
Subway Crystal Metro #55931
Subway of Rosslyn
Sunshine Massage Center
SuperFd Market
SuperStar Tickets
Sushi Garden,Inc
SUSHI ROCK
Sweet Lime Portrait Design
T & Y GOLD, Inc.
T/A Wondimu Gebreegziabher
Taqueria el Poblano 3, LLC
Tenley Nails
The Board Room
The Celtic House
The Engraving Shop
The Fenwick Foundation
The G.O.A.T
The Little Gym of Arlington
The Local Oyster
The Teal Center
The Ultimate Barber
The Waterhouse Coffee & Juice Bar
This Is Why, Inc.
Three Whistles/CoworkCafe
Time for a Walk
TL Barbershop
Total Party – Party, Costumes & Novelties
Touch of Sole Mobile Salon
Town Car Repair
Trade Roots
Transcendental, LLC
Tuk Tuk Kitchen
U&I
Universal Gourmet
Uptown Cleaners Metro, Inc.
Urban Halo Salon
USA MOBILES
USCAPITOLLIMO.COM LLC
Verre Wine Bar
Virginia Dental Care
Virginia Square Dental
Vostyle, Inc.
W Nails & Spa, Inc.
Wajih Awad
Wax by Fefe
We The Pizza Crystal City
Westlee Hair Salon, Inc.
Westover Barber Shop
White Lotus Acupuncture
William Jeffrey’s Tavern
Williamsburg Barber Shop
Wilson Hardware
Wiseguy NY Pizza
WZ Services
Xu Relaxation Station, LLC
Yayla Bistro
Yen Beauty
YG Subs, Inc.
Yogi Castlehttps://newsroom.arlingtonva.us/release/arlington-announces-small-business-emergency-grant-recipients/

You May Also Like

More From Author