Quận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để giúp cư dân và doanh nghiệp dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại


SOURCE: Arlington County Government

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang VirginiaQuận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại
29 tháng 5 năm 2020

Quận Arlington đã giới thiệu hai cách mới để giúp cư dân và doanh nghiệp dễ dàng chuyển sang Giai đoạn 1 của kế hoạch Forward Virginia và khuyến khích trách nhiệm cá nhân khi Quận bắt đầu mở cửa trở lại.

Để đáp lại Sắc lệnh hành pháp của Thống đốc Ralph Northam rằng phải che mặt ở những nơi công cộng , Quận đã tạo ra chương trình “We Are Covered”. Điều này mang lại cho các doanh nghiệp Arlington, nhà ở nhiều gia đình và nhà thờ cúng thờ một cách thể hiện rằng họ đã cam kết bảo vệ những người đi qua cửa của họ..

XEM THÊM : Ghi Danh cho “We Are Covered”

các doanh nghiệp, tòa nhà nhiều gia đình và nhà thờ cúng được mời điền vào mẫu đơn trực tuyến để cam kết tuân thủ các yêu cầu về đắp mặt và nhận miễn phí “We Are Covered” huy hiệu có thể được hiển thị trên cửa ra vào và cửa sổ để cho công nhân, khách hàng và người qua đường biết rằng họ ưu tiên cho sức khỏe cộng đồng.

Như di chuyển Quận Arlington rong giai đoạn 1, Quận khuyến khích tất cả người dân và du khách có trách nhiệm cá nhân tuân theo các yêu cầu của tiểu bang về việc che mặt, cũng như duy trì khoảng cách 6 feet với những người khác và tránh các nhóm hơn 10 người.

LIÊN QUAN: Tìm hiểu thêm về aobout che mặt ở Arlington

Công cụ báo cáo mới
Một công cụ trực tuyến mới cung cấp một cách để báo cáo những lo ngại về các vấn đề không tuân thủ có thể xảy ra ở những nơi công cộng. Thay thế ưa thích để gọi số điện thoại không khẩn cấp của Quận hoặc đường thông tin COVID-19 . 9-1-1 chỉ nên được gọi trong trường hợp khẩn cấp.

Thông tin được tạo ra bởi công cụ này sẽ được sử dụng cho giáo dục cộng đồng đang diễn ra và để phát hiện xu hướng. Các lĩnh vực quan tâm tiềm năng sẽ được xem xét ed, với bất kỳ sự theo dõi nào của các bộ phận Quận thích hợp.

LIÊN QUAN: Arlington hỗ trợ các doanh nghiệp với Khu vực ngồi ngoài trời tạm thời

Khu vực niêm yết i n công cụ này bao gồm công viên, cơ sở vật chất không được uỷ quyền để hoạt động dưới Giai đoạn 1, và giới hạn khả năng liên quan đến nhà hàng chỗ ngồi ngoài trời, cửa hàng tạp hóa, các nhà bán lẻ và nhà thờ.

Công cụ này sẽ phát triển theo thời gian để đáp ứng các hướng dẫn của các giai đoạn mở lại trong tương lai.

Ngày tang
Quận Arlington sẽ cùng với các quan chức và các nhà lãnh đạo đức tin khác trên khắp đất nước cho ngày tang vào thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Quận sẽ tổ chức một khoảnh khắc của sự im lặng và hạ cờ Quận tại tòa nhà chính phủ để tưởng nhớ 109 người Arlington và hơn 100.000 người trên toàn quốc đã chết vì COVID-19.

Quận Arlington khuyến khích mọi người tôn vinh những người đã chết và những người vẫn còn bệnh bằng cách làm phần việc của họ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 hhi Giai đoạn 1 bắt đầu, .

Tiếp tục hạn chế các chuyến đi, và ở nhà nếu bị bệnh.
Sử dụng khoảng cách vật lý nghiêm ngặt ít nhất 6 feet
Mang khăn che mặt khi ở trong không gian công cộng, kể cả doanh nghiệp
Rửa tay thường xuyên, làm sạch và khử trùng bề mặt, và che miệng khi ho và hắt hơi.Arlington County Launches Initiatives to Ease Transition to Phase 1 Reopening

Arlington County has introduced two new ways to make it easier for residents and businesses to transition to Phase 1 of the Forward Virginia plan and to encourage personal responsibility as the County begins to reopen.

In response to Gov. Ralph Northam’s Executive Order that face coverings must be worn inside public places, the County created the “We Are Covered” program. This gives Arlington businesses, multi-family residences, and houses of worship a way to show they have pledged to protect the people who come through their doors.

MORE: Sign up for “We Are Covered”

Businesses, multi-family buildings, and houses of worship are invited to fill out the online form to pledge their commitment to adhering to the face coverings requirement and receive a free “We Are Covered” badge that can be displayed on doors and windows to let workers, customers, and passersby know they prioritize the public’s health.

As Arlington County moves into Phase 1, the County encourages all residents and visitors to take personal responsibility to follow state requirements for face coverings, as well as maintain a 6-foot distance from other people and avoid groups of more than 10 people.

RELATED: Learn more aobout face coverings in Arlington

New Reporting Tool

A new online tool provides a way to report concerns about possible non-compliance issues in public places—a preferred alternative to calling the County’s non-emergency number or the COVID-19 information line. 9-1-1 should only be called in the event of an emergency.

The information generated by the tool will be used for ongoing community education and to spot trends. Potential areas of concern will be reviewed, with any follow-up by the appropriate County departments.

RELATED: Arlington supports businesses with Temporary Outdoor Seating Areas

Areas listed in the tool include parks, facilities not authorized to operate under Phase 1, and capacity limits involving outdoor restaurant seating, grocery stores, retailers and houses of worship.

This tool will evolve over time to meet the guidelines of future reopening phases.

Day of Mourning

On Monday, June 1, Arlington County will join other officials and faith leaders across the country for day of mourning.

The County will hold a moment of silence and lower the County flag at the government building to remember the 109 Arlingtonians—and the more than 100,000 people nationwide—who have died from COVID-19.

As Phase 1 begins, Arlington County encourages everyone to honor those who have died and those who are still sick by doing their part to prevent the spread of COVID-19.

Continue to limit trips, and stay home if sick.
Use strict physical distancing of at least 6 feet
Wear a cloth face covering when in public spaces, including businesses
Wash hands frequently, clean and disinfect surfaces, and cover coughs and sneezes.https://newsroom.arlingtonva.us/release/arlington-county-launches-initiatives-to-ease-transition-to-phase-1-reopening/

You May Also Like

More From Author