Giới thiệu Hộp drop box cho đơn Ghi Danh Người bỏ phiếu & gửi các Đơn bỏ phiếu


Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, VirginiaTwitter của Arlington Elections
@ ArlingtonVotes
15 tháng 5
Giới thiệu Hộp drop box * MỚI * của chúng tôi cho đơn Ghi Danh Người bỏ phiếu & bỏ Phiếu bầu nhận qua thư !
Tọa lạc tại 2100 Clarendon Blvd ở phía Clarendon của tòa nhà.
Lấy đơn bên ngoài bất kỳ Thư viện Arlington
@ArlingtonVALib
  hoặc http://vote.arlingtonva.usArlington Elections
@ ArlingtonVotes
·
May 15
Introducing our *NEW* Drop Box for Voter Reg. & Mail Ballot Apps!
Located at 2100 Clarendon Blvd on Clarendon side of building.
Get an app outside any Arlington Library
@ArlingtonVALib
or http://vote.arlingtonva.usYou May Also Like

More From Author