Quận Arlington Mở địa điểm đi bộ thu thập mẫu COVID-19 đầu tiên


Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, VirginiaQuận Arlington Mở địa điểm đi bộ thu thập mẫu COVID-19 đầu tiên
Ngày 8 tháng 5 năm 2020|

Quận Arlington hợp tic với bệnh viện Virginia Hospital Center và Phòng khám Miễn phí Arlington Free Clinic sẽ mở trang web thu thập mẫu COVID-19 đi bộ đầu tiên tại Trung tâm Cộng đồng Arlington Mill Community Center ở 909 South Dinwiddie Street.

“Arlington cam kết đảm bảo mọi người trong cộng đồng của chúng tôi có quyền truy cập vào thử nghiệm mà họ cần trong đại dịch này.” Tiến sĩ Reuben Varghese là Giám đốc của Arlington Public Health nói. “Đây là một quan hệ đối tác quan trọng sẽ giúp các nhóm thu nhập thấp hoặc dễ bị tổn thương hơn của chúng tôi, những người không có xe ô tô để đi tới để được kiểm tra.”

“Đây là một nỗ lực thú vị để tạo ra một mô hình thử nghiệm công bằng hơn cho tất cả những ai cần nó,” ông Cameron White là Giám đốc điều hành của Phòng khám miễn phí Arlington Free Clinic nói . Mô hình này phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân Arlington có thu nhập thấp hay không có bảo hiểm thông qua sự hào phóng của các nhà tài trợ và tình nguyện viên.

“Bệnh viện Virginia Hospital Center rất vui lòng cho mượn chuyên môn mà chúng tôi đã thu thập được từ địa điểm lái xe drive-through ạit North Quincy để hỗ trợ những nỗ lực tại Arlington Mill.”, James Meenan, Giám đốc Phòng thí nghiệm VHC Outpatient Lab cho biết. Trọng tâm chính của chúng tôi luôn là sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng của chúng tôi và tăng khả năng tiếp cận thử nghiệm là một bước tiến quan trọng trong việc chống lại đại dịch COVID-19.

Phòng khám mở cửa vào thứ ba, ngày 12 tháng 5 và sẽ hoạt động vào các ngày trong tuần từ 1-5 giờ chiều.
Để được kiểm tra, bệnh nhân phải được giới thiệu bác sĩ lâm sàng và sau đó lên lịch hẹn bằng cách gọi 703-558-5766. Bệnh nhân phải sắp xếp một cuộc hẹn trước khi đến địa điểm thu thập.
Cư dân không có bảo hiểm y tế vẫn có thể truy cập thử nghiệm thông qua địa điểm thu thập thông tin bằng cách gọi số cuộc hẹn. Một bác sĩ lâm sàng VHC sẽ sàng lọc các triệu chứng qua điện thoại và cung cấp giấy giới thiệu tiếp theo cho Phòng khám miễn phí Arlington Free Clinic nếu cần.
Các cá nhân truy cập địa điểm thu thập nên làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ và tự cách ly trong khi chờ đợi kết quả của họ.
Bệnh nhân có một cuộc hẹn có thể đến phòng khám tại Trung tâm Cộng đồng Arlington Mill Community Center bằng cách đi qua quảng trường ngoài trời đối diện với Columbia Pike.
Các cá nhân phải mang theo bằng chứng về danh tính ( không yêu cầu ID chính phủ Hoa Kỳ ).
Để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, quyền truy cập phương tiện vào địa điểm sẽ bị hạn chế. Một cuộc họp báo truyền thông theo lịch trình sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Một tư vấn truyền thông riêng với các chi tiết sẽ được gửi.Arlington Opens First Walk-Up COVID-19 Sample Collection Site
May 8, 2020 | News Release

Arlington County, in partnership with Virginia Hospital Center and the Arlington Free Clinic, will open its first walk-up COVID-19 sample collection site at the Arlington Mill Community Center, 909 South Dinwiddie Street.

“Arlington is committed to assuring everyone in our community has access to the testing they need during this pandemic,” said Dr. Reuben Varghese, Arlington Public Health Director. “This is an important partnership that will help our more vulnerable or low-income groups who do not have access to cars to walk up and get tested.”

“This is an exciting effort to create a more equitable testing model for everyone who needs it,” said Nancy White, Executive Director, Arlington Free Clinic. “This model aligns with our mission to provide high-quality health care to low-income, uninsured Arlington residents through the generosity of donors and volunteers.”

“Virginia Hospital Center is happy to lend the expertise we have gathered from the North Quincy drive-through site to support the efforts at Arlington Mill,” said James Meenan, Director of the VHC Outpatient Lab. “Our primary focus is always the health and safety of our community and increasing access to testing is a critical step forward in combatting the COVID-19 pandemic.”

The clinic opens Tuesday, May 12 and will operate weekdays between 1-5 p.m.
To be tested, patients must obtain a clinician referral and then schedule an appointment by calling 703-558-5766. Patients must schedule an appointment before visiting the collection site.
Residents without health insurance can still access testing through the walk-up collection site by calling the appointment number. A VHC clinician will screen for symptoms over the phone and provide a follow-up referral to the Arlington Free Clinic if needed.
Individuals who visit the collection site should follow the instructions of their health care provider and self-isolate while they await their results.
Patients with an appointment may access the clinic at Arlington Mill Community Center by entering through the outdoor plaza facing Columbia Pike.
Individuals must bring proof of identity (U.S. government ID not required).
To protect patient privacy, media access to the site will be restricted. A scheduled media briefing will occur on May 12. A separate media advisory with details will be sent.https://newsroom.arlingtonva.us/release/arlington-opens-first-walk-up-covid-19-sample-collection-site/


Posted

in

, , ,

by

Tags: