Thành phố Alexandria cung cấp hỗ trợ cho sàng lọc và xét nghiệm mở rộng của Inova Health System và Neighborhood Health


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria

Sở Y tế Alexandria loan tin vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 khi xác nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19 và 2 trường hợp tử vong bổ sung tại thành phố Alexandria nâng tổng số lên tới 248 ca bao gồm 4 trường hợp tử vong/>Thành phố Alexandria cung cấp hỗ trợ cho thử nghiệm COVID-19 mở rộng
Để phát hành ngay lập tức: ngày 17 tháng 4 năm 2020

Ngoài nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã cung cấp sàng lọc và xét nghiệm COVID-19 tại Alexandria, Thành phố Alexandria đang cung cấp hỗ trợ cho sàng lọc và xét nghiệm mở rộng gần đây của Inova Health System và Neighborhood Health. Thành phố và Sở Y tế Alexandria cũng đã tạo ra một infographic để giải thích quá trình thử nghiệm.

Tất cả bệnh nhân ở Alexandria đều được tiếp cận xét nghiệm nếu cần. Tiêu chí xét nghiệm được thiết lập bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ và Bộ Y tế Virginia, và sẽ mở rộng trong tương lai khi năng lực xét nghiệm tăng lên. Kể từ ngày 16 tháng 4, kết quả đã được báo cáo cho 1.403 cư dân Alexandria đã được thử nghiệm. Trong số này, có tới 321 hoặc 22,9% dương tính với virus. Trong số các trường hợp dương tính, 36 (11,2%) phải nhập viện và 7 (2,2%) đã tử vong.

Ai cần một bài kiểm tra?
Các triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19 là sốt từ 100 ° F trở lên, ho hoặc khó thở. Nói chung, những người bị nhẹ hoặc không có triệu chứng không cần phải sàng lọc hoặc xét nghiệm. Hầu hết những người bị COVID-19 tự phục hồi tại nhà và không cần xét nghiệm hoặc điều trị. Bất cứ ai có triệu chứng của bệnh hô hấp nên tự cô lập ở nhà; tránh tiếp xúc với người khác; rửa tay thường xuyên; và khử trùng bề mặt thường xuyên. Vì một số người mắc COVID-19 mà không có triệu chứng, mọi người nên ở nhà trừ những chuyến đi thiết yếu, bất kể họ đã được thử nghiệm hay chưa.

Bất cứ ai có các triệu chứng nghiêm trọng nên tìm kiếm sàng lọc và xét nghiệm có thể, cùng với bất kỳ ai có triệu chứng nhẹ cũng trên 65 tuổi, đang mang thai, có tình trạng y tế nghiêm trọng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao khác do biến chứng nghiêm trọng từ COVID-19. Tất cả các trang web thử nghiệm yêu cầu sàng lọc và hầu hết yêu cầu các cuộc hẹn (bao gồm tất cả các trang web cung cấp dịch vụ phía xe).

Bất cứ ai bị đau ngực hoặc khó thở nên gọi hoặc nhắn tin cho 911. Nếu không, một cá nhân cần được chăm sóc nên gọi bác sĩ nếu họ có, hoặc tham khảo danh sách các tài nguyên cho bệnh nhân mà không cần bác sĩ chăm sóc chính hoặc bảo hiểm y tế (cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, Amharic và Ả Rập). Bác sĩ sẽ đặt lịch hẹn sàng lọc trực tiếp hoặc trực tuyến. Để bảo vệ người khác, đừng đến bác sĩ mà không gọi trước.

Làm thế nào để bệnh nhân được xét nghiệm nếu cần thiết?
Nếu một cá nhân được sàng lọc trực tuyến và cần xét nghiệm, bác sĩ sẽ sắp xếp một cuộc hẹn hoặc giới thiệu bệnh nhân đến một trong nhiều địa điểm xét nghiệm ở Alexandria hoặc khu vực. Nếu một cá nhân được sàng lọc trực tiếp và bác sĩ xác định xét nghiệm là cần thiết, bác sĩ sẽ thu thập mẫu xét nghiệm ngay tại chỗ nếu họ được trang bị làm nơi thử nghiệm, hoặc họ sẽ giới thiệu bệnh nhân đến nơi thử nghiệm. Sở Y tế Alexandria không cung cấp chẩn đoán hoặc xét nghiệm COVID-19.

Một mẫu thử nghiệm sẽ được thu thập bởi các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ, khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc, áo choàng và găng tay. Mẫu sẽ được thu thập bằng cách ngoáy mũi hoặc miệng bệnh nhân, và miếng gạc sẽ được niêm phong và gửi đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm. Bệnh nhân sẽ được thông báo về kết quả xét nghiệm sau khi phòng thí nghiệm hoàn thành xét nghiệm. Nếu xét nghiệm dương tính với COVID-19, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn thêm để bảo vệ bản thân và những người khác và xác định bất kỳ liên hệ gần gũi tiềm năng nào.

Công suất thử nghiệm được mở rộng gần đây
Inova Health System đã thành lập bốn Phòng khám Bệnh hô hấp để cung cấp sàng lọc và xét nghiệm COVID-19 cho những bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí xét nghiệm. Phòng khám Alexandria nằm ở Old Town và cung cấp sàng lọc và xét nghiệm bên trong phòng khám cho các bệnh nhân Inova mới hoặc hiện tại đã đặt lịch hẹn bằng cách gọi 703.683.7220. Inova, ba phòng khám bệnh hô hấp khác (Dulles South, North Arlington và Tysons) đưa ra các đánh giá hô hấp trực tiếp cho những người có triệu chứng COVID-19 và xét nghiệm cho bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí. Tất cả bốn Phòng khám Bệnh hô hấp đều cung cấp xét nghiệm phía xe cho các bệnh nhân có bác sĩ đã sàng lọc họ và đặt lịch hẹn xét nghiệm cho họ. Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào cũng có thể giới thiệu bệnh nhân đến bất kỳ Phòng khám Bệnh hô hấp nào nếu nhà cung cấp không được trang bị để làm xét nghiệm. Tất cả các trang web Inova sàng lọc bệnh nhân trước khi thử nghiệm và sử dụng cùng một tiêu chí và giao thức kiểm tra, và tất cả các địa điểm kiểm tra phía xe đều yêu cầu một cuộc hẹn với bác sĩ.

Neighborhood Health là một trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận phục vụ khoảng 8.500 cư dân Alexandria có thu nhập thấp, đang tiến hành sàng lọc và xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân của mình. Bệnh nhân cần đánh giá nên gọi 703.535.5568 cho một cuộc hẹn điện thoại hoặc video với nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ yêu cầu kiểm tra nếu được chỉ định và lên lịch để tiến hành tại một địa điểm thử nghiệm ngoài trời ở Alexandria hoặc Quận Fairfax. Tổ chức Y tế Vùng lân cận gần đây đã thiết lập các địa điểm thử nghiệm ở khu vực Arlandria và West End của Alexandria. Tất cả các địa điểm Neighborhood Health yêu cầu lấy hẹn; walk-in không được chấp nhận.

Thành phố đang hỗ trợ Inova Health System và Neighborhood Health bằng cách cung cấp hỗ trợ hậu cần tại các địa điểm kiểm tra phía xe, bao gồm thông tin liên lạc, biển báo, kiểm soát giao thông và đỗ xe, và thực thi pháp luật. Sở Y tế Alexandria phối hợp chặt chẽ với những người này và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác để đưa ra hướng dẫn và tư vấn về các tiêu chí thử nghiệm, sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và các nhu cầu khác.

City of Alexandria Provides Support for Expanded COVID-19 Testing
For Immediate Release: April 17, 2020

In addition to the many health care providers who already offer COVID-19 screening and testing in Alexandria, the City of Alexandria is providing support for recently expanded screening and testing by Inova Health System and Neighborhood Health. The City and the Alexandria Health Department have also produced an infographic to explain the testing process.

All patients in Alexandria have access to testing if needed. Testing criteria are established by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention and the Virginia Department of Health, and will expand in the future as testing capacity increases. As of April 16, results have been reported for 1,403 Alexandria residents who have been tested. Of these, 321 or 22.9% have been positive for the virus. Of the positive cases, 36 (11.2%) have required hospitalization and 7 (2.2%) have died.

Who Needs a Test?
The most common symptoms of COVID-19 are fever of 100°F or higher, cough, or shortness of breath. Generally, individuals with mild or no symptoms do not need to be screened or tested. Most people who get COVID-19 recover on their own at home and do not need testing or treatment. Anyone with symptoms of respiratory illness should isolate themselves at home; avoid contact with other people; wash their hands frequently; and disinfect surfaces regularly. Since some people have COVID-19 without symptoms, everyone should stay home except for essential trips, regardless of whether they have been tested.

Anyone with severe symptoms should seek screening and possible testing, along with anyone with mild symptoms who is also over 65 years old, is pregnant, has a serious medical condition, or is in another high-risk category for serious complications from COVID-19. All testing sites require screening and most require appointments (including all sites that offer vehicle-side service).

Anyone with chest pain or trouble breathing should call or text 911. Otherwise, an individual seeking care should call their doctor if they have one, or consult a list of resources for patients without a primary care physician or health insurance (also available in Spanish, Amharic and Arabic). The doctor will make an appointment for screening in person or online. To protect others, do not visit a doctor without calling ahead.

How Do Patients Get Tested if Needed?
If an individual is screened online and needs a test, the doctor will schedule an appointment or refer the patient to one of many testing sites in Alexandria or the region. If an individual is screened in person and the doctor determines a test is needed, the doctor will collect a test sample on the spot if they are equipped as a testing site, or they will refer the patient to a testing site. The Alexandria Health Department does not provide COVID-19 diagnosis or testing.

A test sample will be collected by health care workers wearing personal protective equipment like goggles, masks or respirators, gowns and gloves. The sample will be collected by swabbing the patient’s nose or mouth, and the swab will be sealed and sent to a laboratory for testing. The patient will be notified of the test results once the laboratory completes the test. If the test is positive for COVID-19, the patient will be given further guidance to protect themselves and others and to identify any potential close contacts.

Recently Expanded Testing Capacity
Inova Health System has established four Respiratory Illness Clinics to provide screening and testing for COVID-19 for patients who meet testing criteria. The Alexandria clinic is located in Old Town and offers screening and testing inside the clinic for new or existing Inova patients who make appointments by calling 703.683.7220. Inova’s three other Respiratory Illness Clinics (Dulles South, North Arlington, and Tysons) offer walk-in respiratory evaluations for those with symptoms of COVID-19 and testing for patients who meet criteria. All four Respiratory Illness Clinics offer vehicle-side testing for patients whose doctors have already screened them and made testing appointments for them. Any health care provider may refer a patient to any Respiratory Illness Clinic if the provider is not equipped to do testing. All Inova sites screen patients before testing and use the same testing criteria and protocols, and all vehicle-side testing locations require an appointment made for the patient by a doctor.

Neighborhood Health, a nonprofit community health center serving approximately 8,500 low-income Alexandria residents, is conducting COVID-19 screening and testing for its patients. Patients who need evaluation should call 703.535.5568 for a phone or video appointment with a provider. The provider will order a test if indicated and schedule it to be conducted at an outdoor testing location in Alexandria or Fairfax County. Neighborhood Health has recently set up testing sites in the Arlandria and West End areas of Alexandria. All Neighborhood Health sites require appointments; walk-ins are not accepted.

The City is assisting Inova and Neighborhood Health by providing logistics support at vehicle-side testing sites, including communications, signage, traffic and parking control, and law enforcement. The Alexandria Health Department works closely with these and all other health care providers to give guidance and consultation on testing criteria, use of personal protective equipment, and other needs.

COVID-19 Testing Flyer Image

For more information about the COVID-19 coronavirus and how you can help protect yourself and those around you, visit alexandriava.gov/Coronavirus. For questions about COVID-19, call the Alexandria COVID-19 Hotline at 703.746.4988, weekdays from 9 a.m. to 6 p.m. If you have chest pain or shortness of breath, call or text 911.

For inquiries from the news media only, contact Craig Fifer, Director of Communications and Public Information, at craig.fifer@alexandriava.gov or 703.746.3965.

# # #

This news release is available at alexandriava.gov/114840.https://www.alexandriava.gov/news_display.aspx?id=114840


Posted

in

by

Tags: