Hội đồng quận Arlington trong tiểu bang Virginia sẽ mở trực tiếp Town Hall trine Facebook từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều vào Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Quận Arlington

Hội đồng quận Arlington trong tiểu bang Virginia sẽ mở trực tiếp Town Hall trên Facebook từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020
Ngày 8 tháng 4 năm 2020 | Thông tin mới được đăng

HTham gia Chủ tịch Hội đồng Quận Libby Garvey, Thành viên Hội đồng Christian Dorsey và nhân viên cấp cao của Quận cho một Facebook Live Town Hal l: Phản hồi COVID -19 của Arlington , vào thứ Sáu, ngày 10 tháng Tư.

Thành viên hội đồng sẽ cung cấp một bản cập nhật nhanh chóng về phản ứng của cộng đồng của chúng tôi đối với coronavirus mới và đặt câu hỏi về tất cả các khía cạnh của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và kinh tế này.

Đây là cách bạn có thể tham gia:

Arlington COVID-19 Facebook Live Town Hall

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 12 giờ trưa – hãy tham gia với chúng tôi trên trang Facebook của Chính phủ Hạt Arlington : https://www.facebook.com/ArlingtonVA/ cho Tòa thị chính trực tiếp với các Thành viên Hội đồng Quận Arlington và nhân viên cấp cao.
Nếu bạn không có tài khoản Facebook, bạn vẫn có thể xem sự kiện trực tiếp trên kênh truyền hình cáp của Quận (trên kênh 1085 trên Comcast hoặc 39 trên Verizon) .
Bạn cũng có thể xem sự kiện trực tiếp tại trang web của Quận www.arlingtonva.us hoặc kênh YouTube của Quận www.You Tube.com/arlingtoncounty .
Bạn cũng có thể gửi câu hỏi của mình cho các thành viên Hội đồng bằng cách nhắn tin: 571- 356- 9267 .

SOURCE: Arlington County, Virginia

Arlington’s COVID-19 Response: A Facebook Town Hall
April 8, 2020 | News Release

Join County Board Chair Libby Garvey, Board Member Christian Dorsey and senior County staff for a Facebook Live Town Hall: Arlington’s COVID-19 Response, on Friday, April 10.

Board members will provide a quick update on our community’s response to the novel coronavirus and take questions on all aspects of this health and economic emergency.

Here is how you can participate:

Arlington’s COVID-19 Facebook Live Town Hall

Friday, April 10 at 12 p.m. — join us on Arlington County Government’s Facebook page: https://www.facebook.com/ArlingtonVA/ for a Live Town Hall with Arlington County Board Members and senior staff.
If you don’t have a Facebook account, you can still watch the event live on the County’s cable channel ATV (on channel 1085 on Comcast or 39 on Verizon).
You can also watch the event live online at the County website www.arlingtonva.us or the County’s YouTube channel www.YouTube.com/arlingtoncounty.
You can also send your questions to the Board members by texting: 571-356- 9267.https://newsroom.arlingtonva.us/release/arlingtons-covid-19-response-a-facebook-town-hall/

You May Also Like

More From Author