Đi Ủng Hộ Sự Sống, hội thảo và thánh lễ cầu nguyện tại trường Đại Học George Mason University và “March For Life” trong Washington D.C. vào thứ Sáu Ngày 24 tháng 1 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt NamĐi Ủng Hộ Sự Sống
Ngày 24 tháng 1, thứ sáu, là ngày “March For Life” – đi bộ ở thủ đô Washington để chống phá thai và ủng hộ sự sống. Hôm đó tại trường Đại Học George Mason University (Patriot Center: 4500 Patriot Circle, Fairfax, VA 22030) có cuộc hội thảo và thánh lễ cầu nguyện cho chương trình này do Giáo phận Arlington tổ chức, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Ai cũng có thể tham gia cuộc đi tại thủ đô Washington, nhưng nếu sáng đó muốn vào Patriot Center thì xin liên lạc chị Châu Hoàn của Giáo họ, hoặc những người sau đây của giáo xứ Arlington – ông Nguyễn Văn Huấn: 202-480-3076; email: huantuyet@gmail.com hoặc chị Trần-
Lê Như-La: 571-237-2146; email: jodytranle@yahoo.com. Riêng ở giáo xứ Arlington, sẽ có xe đưa rước từ nhà thờ CTTĐVN lúc 8 giờ sáng đi tham dự thánh lễ tại trường Đại Học George Mason do Đức Cha Michael F. Burbidge chủ tế, sau đó sẽ đi Washington D.C. để diễn hành và trở về tới nhà thờ lúc 4 giờ giờ chiều. Nếu ai muốn đi, xin ghi tên vào sổ Yểm Trợ Thai Nhi tại tiền sảnh nhà thờ giáo xứ Arlington.

http://www.cttdva.org


Posted

in

by

Tags: