Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân CANH TÝ 2020 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân CANH TÝ 2020 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt NamTHÁNH LỄ GIAO THỪA – KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH KỶ HỢI (THỨ SÁU, NGÀY 24 THÁNG 1, 2020)

Tại Giáo xứ: Thánh lễ Giao Thừa sẽ được cử hành lúc 7 giờ tối.
– Chủ tế: Đức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương.
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Ave Maria & Thánh Gia.
– Trước Thánh lễ có nghi lễ tiến hương.
– Sau Thánh lễ có hái Lộc Thánh và phát bao lì xì đỏ cho các em thiếu nhi.

MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (THỨ BẢY, NGÀY 25 THÁNG 1, 2020)
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Mồng Một Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 8 giờ sáng và 10 giờ sáng.
• Thánh lễ 8 giờ sáng:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Gioan Phaolô II.
• Thánh lễ 10 giờ sáng:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Phanxicô Xaviê Thuận.

MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – THỨ BẢY, NGÀY 25 THÁNG 1, 2020)
Cử hành các Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ Chúa Nhật III Thường Niên với ý chỉ: Mồng Một Tết Nguyên Đán – Cầu bình an cho Năm Mới.
• Thánh lễ 6 giờ chiều:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn TNTT Thánh Tâm.
MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NGÀY 26 THÁNG 1, 2020)
Cử hành các Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ Chúa Nhật III Thường Niên với ý chỉ: Mồng Hai Tết Nguyên Đán – Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Mồng Hai Tết Nguyên Đán được cử hành theo các giờ lễ Chúa Nhật: 7 giờ sáng, 9 giờ 30 sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối.
• Thánh lễ 7 giờ sáng:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Cecilia.
• Thánh lễ 9 giờ 30 sáng:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Thánh Giuse.
• Thánh lễ 12 giờ trưa:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Seraphim.
• Thánh lễ 7 giờ tối:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Thánh Gia.

MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 1, 2020)
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Mồng Ba Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối.
• Thánh lễ 8 giờ sáng:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Cecilia.
• Thánh lễ 7 giờ tối:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Ave Maria.

http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/310-ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-ph%E1%BB%A5ng-v%E1%BB%A5-m%E1%BB%ABng-xuan-dinh-d%E1%BA%ADu


Posted

in

, ,

by

Tags: