Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Phụng Vụ Mừng Xuân Đinh Dậu tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt NamTHÁNH LỄ GIAO THỪA – NĂM ÂM LỊCH MẬU TUẤT (THỨ NĂM, NGÀY 15 THÁNG 2, 2018)
– Bài đọc: Ds 6:22-27 1 Tx 5:16-26,28 Mt 5:1-10
– Nghi lễ bái Thiên bái Tổ đầu Xuân
– Hái lộc Thánh và phát bao lì xì đỏ cho các em thiếu nhi.
* Tại Giáo Xứ: Thánh Lễ Giao Thừa được cử hành lúc 7 giờ tối.
* Tại Giáo Họ Đức Mẹ Lavang: Thánh Lễ Giao Thừa được cử hành lúc 7 giờ tối.

MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (THỨ SÁU, NGÀY 16 THÁNG 2, 2018)
– Nghi lễ bái Thiên bái Tổ đầu Xuân (trước lễ 7 giờ tối).
– Hái lộc Thánh và phát bao lì xì đỏ cho các em thiếu nhi.
* Tại Giáo Xứ: Thánh Lễ Mồng Một Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối.
* Tại Giáo Họ Đức Mẹ Lavang: Thánh Lễ Mồng Một Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 7 giờ tối.

MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (THỨ BẢY, NGÀY 17 THÁNG 2, 2018)
– Nghi lễ bái Thiên bái Tổ đầu Xuân (trước lễ 6 giờ chiều).
– Hái lộc Thánh và phát bao lì xì đỏ cho các em thiếu nhi.
* Tại Giáo Xứ: Thánh Lễ Mồng Hai Tết Nguyên Đán
được cử hành lúc 8 giờ sáng và 6 giờ chiều.
* Tại Giáo Họ Đức Mẹ Lavang: Thánh Lễ Mồng Hai Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 7 giờ tối.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (NGÀY 18 THÁNG 2, 2018)
Mồng Ba Tết Nguyên Đán nhằm vào Chúa Nhật I Mùa Chay, tuy nhiên các ca đoàn được khuyến khích chọn bài hát Thánh Ca về Xuân để hát trong Thánh Lễ phần Dâng Lễ hoặc Kết Lễ. Bắt buộc phần Nhập Lễ và Hiệp Lễ phải chọn các bài hát về ý nghĩa Mùa Chay.
* Tại Giáo Xứ: Các giờ lễ được cử hành thường lệ giống như các giờ lễ Chúa Nhật: 7 giờ sáng; 9 giờ 30 sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối.
* Tại Giáo Họ Đức Mẹ Lavang: Các giờ lễ được cử hành thường lệ giống như các giờ lễ Chúa Nhật: 2 giờ trưa và 7 giờ tối.

http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/310-ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-ph%E1%BB%A5ng-v%E1%BB%A5-m%E1%BB%ABng-xuan-dinh-d%E1%BA%ADu

You May Also Like

More From Author