Connecting Can Tho with Virginia and Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng

Hosted by USAsiaLink.org at Eastern Foundry in Rosslyn city of Virginia.Cần Thơ xúc tiến đối tác Mỹ đầu tư công nghệ và thương mạihttp://vov.vn/kinh-te/can-tho-xuc-tien-doi-tac-my-dau-tu-cong-nghe-va-thuong-mai-671036.vov

Theo tin Đại sứ quán Việt Nam tại United States Washington DCYou May Also Like

More From Author