Chương Trình Thánh Lễ và Văn Nghệ Đón Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Arlington ở tiểu bang Texas


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Phụng Vụ Mừng Xuân Đinh Dậu tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Xuân Đinh Dậu 2017
* Thứ Bảy 28 tháng 1 năm 2017
08:00AM: Chầu Thánh Thể trọng thể
08:30AM: Thánh lễ Tân Niên
05:00PM: Thánh Lễ Chúa Nhật
07:00PM: Chương Trình Văn Nghệ

* Chúa Nhật 29 tháng 1 năm 2017
09:00AM: Lễ Thượng Kỳ
10:00AM: Thánh Lễ Mừng Xuân
12:30PM: Thánh Lễ
07:00PM Chương Trình Văn Nghệhttp://www.cttdvn.net/

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours