Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Đinh Dậu tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Phụng Vụ Mừng Xuân Đinh Dậu tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam1. THÁNH LỄ GIAO THỪA – 7 giờ tối Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1:

– Bài đọc: Ds 6:22-27 1 Tx 5:16-26,28 Mt 5:1-10
– Nghi lễ bái Thiên bái Tổ đầu Xuân
– Hái lộc Thánh, lộc Xuân và phát bao lì xì đỏ cho các em thiếu nhi.

2. MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN – 8 giờ Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

3. MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN (CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN) – Chúa Nhật, ngày 29 tháng 1: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

4. MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN – 8 giờ sáng và 7 giờ tối Thứ Hai, ngày 30 tháng 1: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/310-ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-ph%E1%BB%A5ng-v%E1%BB%A5-m%E1%BB%ABng-xuan-dinh-d%E1%BA%ADu


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply