Ngày 20 tháng 1 năm 2017 là ngày chót nhận đặt với bán Bánh Chưng và Dưa Món vào mỗi cuối tuần cho đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại ArlingtonHướng tới Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Giáo Xứ sẽ bán Bánh Chưng và Dưa Món vào mỗi cuối tuần bắt đầu ngày 11 tháng 12, 2016 cho đến hết ngày 27 tháng 1, 2017.

Chương trình đặt Bánh Chưng như sau:
– Ngày bắt đầu nhận đặt hàng: Ngày 11 tháng 12 năm 2016 – Ngày chót nhận đặt hàng: Ngày 20 tháng 1 năm 2017
– Ngày chót giao bánh: Ngày 26 tháng 1 năm 2017
Giá Bánh Chưng và Dưa Món:
– Bánh Chưng $18.00 một cái – Dưa Món $6.00 một hũ.
Cách đặt Bánh Chưng:

1) Trước và sau các Thánh lễ ngày thường, Thứ Bảy, và các Chúa Nhật tại Nhà Thờ.
2) Tại Văn Phòng Giáo Xứ: 703-553-0370 hoặc tại Webiste Giáo Xứ:

https://cttdva.seamlessdocs.com/f/orderbanhchung
3. Voice mail: 703-982-7538.

Lưu ý:
– Đặt 2 bánh chưng, xin trả tiền trước.
– Nếu đặt 5 bánh trở lên, xin đặt cọc một nửa (50%).
– Tới ngày không nhận hàng sẽ mất tiền cọc (deposit)
– Xin trả tiền trước nếu muốn giao bánh vào ngày 26
tháng 1 năm 2017.
http://www.cttdva.org/

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours