Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Nhậm Chức Cha Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington,Virginia


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington
THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHA TÂN CHÁNH
XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P
Đức Giám Mục Paul S. Loverde sẽ đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia, để cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Nhậm Chức Chánh Xứ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vào lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật, mồng 6 tháng 11, 2016, Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C.

Xin lưu ý:
– Chúa Nhật, mồng 6 tháng 11, tại giáo xứ có các Thánh Lễ: 7 giờ sáng, 11 giờ sáng và 7 giờ tối (không có 2 thánh lễ 9 giờ 30 sáng và 12 giờ trưa).

– Tất cả các nhân viên làm việc trong giáo xứ, các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh trong giáo xứ cũng như trong cộng đoàn Đức Mẹ La Vang cần có mặt trong Thánh Lễ này.

– Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Thánh Lễ lúc 2 giờ chiều và 7 giờ tối như thường lệ.
Kính xin quý nam nữ tu sĩ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, các ca đoàn và các ban ngành đoàn thể tích cực tham dự thánh lễ và cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha tân chánh xứ để cha chu toàn sứ vụ mới trong sự Hiệp Nhất & Canh Tân của cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin chân thành cám ơn và xin Chúa chúc lành.
http://www.cttdva.org/

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours