Kết quả chính thức các Liên Danh Cá Nhân Đắc Cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018.‏


Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng08/03/2016 Số: 020 CĐVN/UBBC

Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018

Thông Báo

Công bố kết quả chính thức các Liên Danh Đắc Cử

Kính gởi:
– Hội Đồng Đại Diện CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia.
– Hội Đồng Chấp Hành CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia.
– Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Trưởng thượng.
– Quý Hội đoàn, Tổ chức, các cơ quan Truyền thông Báo chí
– Quý Vị Ứng Cử Viên Cá Nhân Các Liên Danh.
– Quý Đồng hương trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận..

Kính thưa Quý Vị,

Sau cuộc Bầu Cử các Liên Danh Cá Nhân Ứng Cử vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia Nhiệm Kỳ 2016-2018, vào ngày 24-07-2016, đến ngày 26-07-2016 UBBC đã Công Bố Kết Quả Kiểm Phiếu Tạm Thời, chúng tôi đã dành 7 ngày để chờ đợi mọi sự khiếu nại, nếu có. Cho đến ngày hết hạn 2 tháng 8, UBBC không nhận bất cứ khiếu nại nào…Tại Maryland kết quả kiểm phiếu đưa đến kết quả, đã có đến 3 Liên Danh ở hạng 7, có cùng số phiếu bầu, việc này cũng đã được UBBC giải quyết thỏa đáng.
UBBC cũng đã có lịch trình để giải quyết khiếu nại (nếu có) cho đến ngày 9 tháng 8, 2016, nay không có trường hợp khiếu nại, UBBC công bố kết quả bầu cử sớm hơn dự định:

Kết quả chính thức các Liên Danh Cá Nhân Đắc Cử
vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018.
(Các Liên Danh được sắp theo thứ tự với số phiếu được bầu)

A/ Đơn Vị Washington DC: 1 Liên Danh được bầu trong số 2 LD.
** Liên Danh 2: Lê Thị Lệ Thi

B/ Đơn Vị Maryland : 7 Liên Danh được bầu trong số 13 LD.
1/Liên Danh 1: BS Vũ Đình Tựu / Minh Thảo T. Hà / Phan Trần Nhất Lĩnh
2/Liên Danh 2: Nguyễn Văn Long / Đặng Văn Thu / Đặng Phạm Thị Liên
3/Liên Danh 5: Anna Linh Phạm / Peter Dương Vũ / Thủy Lê
4/Liên Danh 6: Vivian Đặng / Jessica Phan / Anna Nguyễn
5/Liên Danh 8: Phạm Quốc Khánh / Phạm Văn Thiên / Trần Duy Lan
6/Liên Danh 4: Từ Khải / Nguyễn Xuân Lan / Hùng Sâu Lương
7/Liên Danh 9: Jennifer Lê / Sonny Lê / Thanh Văn Lê

C/ Đơn Vị Virginia: 13 Liên Danh được bầu trong số 29 LD.
1/Liên Danh 6: Nancy Nguyễn / Huỳnh Ngọc Tình / Nguyễn Văn Mùi
2/Liên Danh 3: Nguyễn T. Minh Thúy /Nguyễn Tuyết Trang / Nguyễn Thanh Thanh
3/Liên Danh 4: Nguyễn Kim Tước / Nguyễn Nhật Nam / Lê Minh Hà
4/Liên Danh 8: Đèo Văn Sách / Hà Văn Sang / Lapha Havan
5/Liên Danh 28: Hoàng Việt Dũng / Dương Ngọc Hoán / Trần Đaị Bản
6/Liên Danh 21: Caroline Phan – Phạm Thị Liểu – Đặng Ngọc Thanh
7/Liên Danh 19: Nguyễn Bích Duyên / Nguyễn Thanh Ma i/ Nguyễn Phong, M.D
8/Liên Danh 26: Dương Thị Đạt / B.S Đặng Phương Thảo / Đặng Ngọc Tụ
9/Liên Danh 9: Trịnh Hương Lan / Nguyễn Hữu Đức / Nguyễn Tuấn Andy
10/Liên Danh 15: Trịnh Phước Chí / Trịnh Ngô Hương / Trịnh Phước Lộc
11/Liên Danh 17: Nguyễn Thị Hồng Thu / Nguyện Thị Kim Liên / Trần Dư Thu
12/Liên Danh 16: Nguyễn Thị Kayle / Nguyễn Thị Bạch Tuyết / Phạm Thị Thảo
13/Liên Danh 18: Phó Hòa / Lê Thanh Yến / Nguyễn Thanh Sơn

** Xin Quý Vị vui lòng cho chúng tôi biết nếu có sai sót , để điều chỉnh, trong việc ghi danh tánh của Quý Vị…

** Xin Quý Vị thành viên của tân Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018, ghi nhớ ngày, tham dự buổi họp đầu tiên, để bầu:
Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch, và Ủy Viên Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng: Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9, 2016.

Chúng tôi xin Thông Báo đến Quý Vi , Quý Đồng Hương để tường.
Thư từ liên quan đến cuộc bầu cử xin Quý Vị vui lòng ghi:
Ủy Ban Bầu Cử và gởi về:
P.O Box 2744
Hyattsville, MD 20784

Xin vui lòng e-mail hoặc gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào…

Chân thành cảm tạ.

E-mail: ubbc2016@aol.com

Cell: 301-741-5834

Trân trọng,

TM. Ủy Ban Bầu Cử
Bùi Mạnh HùngCongDongLetterHeadLogo
Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply