Tham Dự Cuộc Kiểm Phiếu Bầu Cử Các Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia – Nhiệm kỳ 2016-2018


Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Xin kính gởi đến Quý Đồng hương, Quý NT và CH….

UBBC xin kính, thân mời Quý Đồng hương và Quý NT và CH dành ít thì giờ quý báu tham dự cuộc bầu cử…Sự tham dự đồng đảo của Quý Vị sẽ nói lên được sự quan tâm của Quý Vị với những sinh hoạt của Cộng Đồng và là một món quà tinh thần quý giá dành cho Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C. Marylnad và Virginia, và cho Ủy Ban Bầu Cử chúng tôi nói riêng.
Trân trọng kính mời.

BMH
Washington, D.CSố: 0017/CĐVN/UBBC

Thông Báo

Tham Dự Cuộc Kiểm Phiếu Bầu Cử Các Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia – Nhiệm kỳ 2016-2018

Kính gởi:

– Hội Đồng Đại Diện CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia.
– Hội Đồng Chấp Hành CĐVN/Washington, D.C., Maryland và
Virginia.
– Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Trưởng thượng.
– Quý Hội đoàn, Tổ chức, các cơ quan Truyền thông Báo chí
– Quý Vị Đại diện các Liên danh
– Quý Đồng hương trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận..

Kính thưa Quý Vị,

Để giúp cho giai đoạn chót trong Cuộc Bầu Cử được diễn tiến công bằng, trong sáng, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Vị dành ít thì giờ quý báu đến tham dự chứng kiến Cuộc Kiểm Phiếu sẽ được diễn ra tại:

Nhà Việt Nam HTĐ
308 Hillwood Ave, L-1,
Falls Church, VA 22046

Vào lúc 6:00 PM,
ngày Chủ Nhật, 24/07/2016.

Vì thời gian cuộc kiểm phiếu sẽ kéo dài, nên chúng tôi không thể thuê một địa điểm nào khác, do đó với diện tích giới hạn của Nhà Việt Nam, mong Quý Vị thông cảm..

Trân trọng kính mời,

TM. Ủy Ban Bầu Cử
BMHCongDongLetterHeadLogoYou May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours