Phiên họp Bất Thường Đặc Biệt của Hội Đồng Đại Diện liên quan đến cuộc Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và VirginiaTheo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng ĐồngKính thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu ..

Hôm nay Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016…

Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia,

đã có một Phiên họp Bất Thường Đặc Biệt của Hội Đồng Đại Diện

liên quan đến cuộc Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018…

Xin chuyển đến Quý Vị Thông Báo Báo Chí..

Xin mời Qúy Vị theo dỏi để tường …..

Trân trọng..

BMH
Washington, D.C

CongDongLetterHeadLogoNgày 2 tháng 7 năm 2016

Thông Cáo Báo Chí

Một phiên họp bất thường đặc biệt của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia, đã được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2016, tại văn phòng Nhà Việt Nam ở Falls Church, Virginia.

Thành phần tham dự gồm có các Hội Đoàn, và thành viên cá nhân trong Hội Đồng Đại Diện. Sau các thủ tục ghi danh và nghi thức khai mạc thường lệ, số người có mặt hơn quá bán được công nhận hợp lệ để cuộc họp tiến hành hầu cứu xét, và giải quyết những khó khăn nan giải trong tiến trình cuộc bầu cử Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2016-2018.
Các Tổ chức nộp phiếu gia nhập sinh hoạt Cộng Đồng thuộc Thành viên Hội Đoàn Hội Đồng Đại Diện đã được lần lượt cứu xét, và có 13 trong số 31 Tổ chức ghi danh, hội đúng danh nghĩa của Hội đoàn đã được chấp thuận.

Ủy Ban Bầu Cử trước những khó khăn trong tiến trình tổ chức cuộc bầu cử,đã xin từ nhiệm tập thể, nhưng có yêu cầu của Chủ Tịch Cộng Đồng để chờ giải quyết. Hội nghị sau khi đã nghe phần trình bày của Ủy Ban Bầu Cử, và thảo luận, đã đồng ý lưu nhiệm và yêu cầu toàn nhân sự của Ủy Ban Bầu Cử tiếp tục làm việc.

Hội nghị cũng đã chấp thuận cho phép dời cuộc bầu liên danh Thành viên Cá Nhân Hội Đồng Đại Diện vào ngày 24 tháng 7 năm 2016 thay vì ngày 10 tháng 7 năm 2016 như trong Lịch Trình Bầu Cử đã được loan báo trước đây. Sẽ có thông báo mới về lịch trình bầu cử.

Về sự khiếm khuyết Thành viên trong Văn Phòng Thường Trực, bốn Thành viên (một thuộc Maryland và ba ở Virginia) trong Hội Đồng Đại Diện đã được lựa chọn để điền khuyết cho đủ mười một người cần phải có của Văn Phòng Thường Trực.

Trong suốt thời gian bàn luận, có lúc tranh cải gay go, nhưng với tinh thần dấn thân tự nguyện của các thành viên, qua cách giải quyết hài hòa, dân chủ đã đem lại cho phiên họp bất thường Hội Đồng Đại Diện một kết quả thoả đáng. Phiên họp đã kết thúc vào lúc 2 giờ 30 trưa cùng ngày.

Số: 12716/CĐTĐ/VT


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply