Phóng Sự Hình Ảnh Ngày Vinh Danh Quân Nhân Mỹ Gốc Á Châu‏

t

The Asian-American Soldiers Stories: Honor and Valor exhibit

Hoa N. McNabb from Membership Department of he Army Historical FoundationAUSA052416P01P01Cựu Đại Tá Nguyễn Dương

AUSA052416P01P04Tướng Lương Xuân Việt Nhân Ngày Vinh Danh Quân Nhân Mỹ Gốc Á Châu

AUSA052416P01P06


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply