Phóng Sự Video Clip Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Veterans Park tại Thành Phố Arlington

Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong khu vực Veterans Park, thành phố Arlington, Texas Do Saigon Television thực hiện
Posted

in

, , ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply