Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của Mục Sư Lâm Văn Minh Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria Virginia

SOURCE: Vietnamese Public Television

Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của MS Lâm Văn Minh Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria Virginia
Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply