Thông Điệp Giáng Sinh 2015 Của Cha Chánh Xứ Phạm Hương Tại Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Arlington Virginia

SOURCE: Vietnamese Public Television

Thông Điệp Giáng Sinh 2015 Cha Chánh Xứ Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Arlington Virginia.
Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply