Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SOURCE: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt NamPHỤNG VỤ CÁC THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ

Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh – Thứ Năm, ngày 24
tháng 12:
– Lúc 6 giờ chiều: Hoạt cảnh Giáng Sinh và Thánh Lễ
dành cho tất cả trẻ em, do ca đoàn TNTT Thánh Tâm phụ
trách.
– Lúc 9 giờ tối: Thánh Ca & Thánh Lễ do ca đoàn
Phanxicô Xaviê Thuận phụ trách.

* Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ
St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
được cử hành lúc 8 giờ tối.

Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh – Thứ Sáu, ngày 25 tháng
12 (Lễ trọng và buộc).
– Thánh Lễ 7 giờ sáng: Ca đoàn Gioan Phaolô II
– Thánh Lễ 9 giờ 30 sáng: Ca đoàn Thánh Giuse
– Thánh Lễ 12 giờ trưa: Ca đoàn Seraphim
– Thánh Lễ 7 giờ tối: Ca đoàn Thánh Gia.
* Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ
St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh được
cử hành lúc 2 giờ trưa

http://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Dec.20.2015.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours