Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Nhận Học Sinh Ghi Danh Trường Việt Ngữ Niên Khoá 2015-2016

Theo nguồn tin trên mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt NamGHI DANH VIỆT NGỮ NIÊN KHOÁ 2015-2016

Trường Việt Ngữ sẽ ghi danh nhập học cho học sinh Niên
Khoá 2015-2016 trước và sau các Thánh Lễ cuối tuần:
ngày 1 tháng 8 và ngày 8 tháng 8.

Xin quý phụ huynh vui lòng lấy đơn tại hành lang nhà thờ,
điền vô kèm chi phiếu và nộp tại Văn Phòng Viêt Ngữ. Có
thể nộp tại Văn Phòng Giáo Xứ hay gửi cho các quý vị Ban
Phục Vụ tại Phòng Thánh.

Xin lưu ý quý phụ huynh, hạn chót là ngày 14 tháng 8,
2015, sau ngày này các đơn nộp trễ sẽ phải trả thêm lệ phí.

Các lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng lúc 7 giờ chiều Thứ Sáu,
ngày 11 tháng 9, 2015.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours