Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Hai Thánh Lễ “Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4”Theo nguồn tin trên mạng Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia

Hai Thánh Lễ Tưởng Niệm sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối,
ngày Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015, tại:

** Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:

915 S Wakefield Street
Arlington, VA 22204
703-553-0370Theo nguồn tin trên mạng Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

THÁNG TƯ ĐEN

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày Thứ Năm, ngày 30 tháng 4, sẽ cử hành 2 Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối cầu cho các vong linh các anh hùng vị quốc vong thân và cho tất cả đồng bào đã bỏ mình trên Biển Đông vì l tưởng tự do.

Xin cộng đoàn tham dự đông đủ để chúng ta cùng nhau hồi tưởng về biến cố Tháng Tư Đen.http://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Apr.19.2015.pdf


Posted

in

, ,

by

Comments

Leave a Reply