Lemonade Stand Day

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA



Come & Support us sip our way to saving lives
When: Saturday April 25, from 9:00AM-3:30PM
Where: 4701 Arlington Blvd., Arlington, VA 22203



https://youtu.be/9Cx5nFwBZcM.

https://www.facebook.com/firstvietnamese

Comments

Leave a Reply