Chương Trình Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VATheo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VAKính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự các chương trình Lễ của Hội Thánh chúng tôi như sau:
1. Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó @ 8:00 tối, thứ Sáu ngày 3 tháng 4, 2015.
2. Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Phục Sinh @ 9:00 sáng, Chúa Nhật ngày 5 tháng 4, 2015.
3. Chương trình bồi linh cho giới trẻ nói tiếng Anh (Youth Rally) 5:00pm thứ Bảy ngày 4 tháng 4, 2015.

https://www.facebook.com/firstvietnamese

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours