Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt NamTheo nguồn tin trên mạng Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt namThứ Hai Tuần Thánh, ngày 30 tháng 3:
8 giờ sáng và 7 giờ tối: Thánh Lễ
8 giờ tối: Ngắm 15 Sự Thương Khó & Dâng Hạt

Thứ Ba Tuần Thánh, ngày 31 tháng 3:
8 giờ sáng và 7 giờ tối: Thánh Lễ
8 giờ tối: Ngắm 15 Sự Thương Khó & Dâng Hạt

Thứ Tư Tuần Thánh, ngày 1 tháng 4:
8 giờ sáng và 7 giờ tối: Thánh Lễ
8 giờ tối: Ngắm 15 Sự Thương Khó & Dâng Hạt

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 2 tháng 4:
10 giờ 30 sáng: Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chính tòa St. Thomas More
6 giờ và 8 giờ 30 tối: Thánh Lễ Tiệc Ly
9 giờ 45 – 10 giờ tối: Kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến.
10 giờ – 10 giờ 30 tối: Hội Liên Minh Thánh Tâm (dẫn chầu), Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn Thanh Sinh Công và Mục Vụ Giới Trẻ.
10 giờ 30 – 11 giờ tối: Hội Cao Niên, Huynh Đoàn Ðaminh và Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (dẫn chầu)
11 giờ – 11giờ 30 tối: Phong Trào Tông Đồ Fatima, (dẫn chầu) Phong Trào Cursillô và Đạo Binh Hồn Nhỏ
11 giờ 30 – 12 giờ đêm: Liên Ca Đoàn (dẫn chầu), Hiệp Sĩ Đoàn 9655, Thừa Tác Viên Thánh Thể và Ban Phụng Vụ.

Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, ngày 3 tháng 4:
11 giờ sáng: Viếng Đàng Thánh Giá
3 giờ chiều: Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa
4 giờ chiều: Kinh Mân Côi Năm Sự Thương và Ngắm 5 Dấu Đanh
6 giờ chiều: Diễn nguyện “Cùng Bước Với Chúa Kitô”.
6 giờ 30 chiều: Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu
8 giờ 30 tối: Diễn nguyện “Cùng Bước Với Chúa Kitô”.
9 giờ tối: Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Thánh và Canh Thức Vượt Qua, ngày 4 tháng 4:
7 giờ tối: Canh Thức Vượt Qua & Thánh Lễ mừng Chúa Phục Sinh (các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo xứ)
10 giờ tối: Canh Thức Vượt Qua & Thánh Lễ mừng Chúa Phục Sinh.

LƯỢM TRỨNG PHỤC SINH
Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm sẽ tổ chức một buổi lượm trứng Phục Sinh chung quanh khu vực nhà thờ, dành cho tất cả các trẻ em trong giáo xứ tuổi từ 3 đến 9, ngay sau Thánh Lễ 12 giờ trưa Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, ngày 5 tháng 4, 2015.

http://www.cttdva.com/44-giao-xu-cat/suy-ni-m-trong-tu-n/534-phu-ng-vu-tua-n-tha-nh-va-da-i-le-mu-ng-chu-a-phu-c-sinh


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply