Traditional Dance “Tình Bằng Có Cái Trống Cơm” at 2015 Tet Vietnamese Baptist Church of Arlington

Theo nguồn tin trên mạng youtube.com của Chris Truong

2015 Tet Vietnamese Baptist Church of Arlington – Adult Dance

Comments

Leave a Reply