Vietnamese School of Martyrs Parish Vietnam Celebrated 2015 Tet

Theo nguồn tin trên mạng Holy Martyrs Parish of Vietnam Churchhopcacogiaonhathocacthanhtudaovn2015TetLopVietNguNhaThoVAp04

2015TetLopVietNguNhaThoVAp032015TetLopVietNguNhaThoVAp02

xem thêm hình ảnh xin bấm vào links bên dưới:

sliceshow: https://www.flickr.com/photos/gxcttdvnva/sets/72157648450588094/show

các hình: https://www.flickr.com/photos/gxcttdvnva/sets/72157648450588094/


Posted

in

, , , ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply