Chợ Tết GX CTTDVN năm Ất Mùi 2015 CT1186

Theo nguồn tin trên mạng youtube.com

Phóng sự chợ Tết Giáo Xứ CTTĐ Việt Nam Arlington Virginia được tổ chức tại GX vào ngày 7 và 8 tháng 2 năm 2015Comments

Leave a Reply